Oferta

OFERTA

  • Indywidualna konsultacja psychoterapeutyczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Superwizja

 

  • Indywidualna konsultacja psychoterapeutyczna – jest to spotkanie z terapeutą, celem którego jest określenie problemu czy potrzeby klienta, a następnie określenie możliwych sposobów dalszej pracy.
  • Psychoterapia indywidualna  – jest to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi. Psychoterapia opiera się o relację pomiędzy klientem a terapeutą i nastawiona jest na poszerzanie przez klienta świadomości siebie ( uczuć, myśli, zachowań ). Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, pozwala na osiągnięcie trwałych i głębokich zmian w funkcjonowaniu. Polega na cotygodniowych, regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Trwa od 6 miesięcy do kilku lat.
  • Superwizja – jest to proces, spotkanie, dialog pomiędzy dwoma psychoterapeutami, z których jeden (superwizant) wnosi do niego swoje wątpliwości, pytania, plany dotyczące terapeutycznej pracy z klientem, a drugi (superwizor), korzystając ze swojego doświadczenia zawodowego i życiowego, wiedzy, uczuć i przemyśleń, pomaga mu je rozwiązać.